Jäsenluokat

Varsinainen jäsen
Kuopion Pursiseuran varsinaista jäsenyyttä voivat hakea 25 vuotta täyttäneet henkilöt. Varsinaisilla jäsenillä on käytettävissä kaikki seuran tarjoamat jäsenedut. 

Nuorisojäsen
Kuopion Pursiseuran nuorisojäsenyyttä voivat hakea 18-24-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäsenillä on käytettävissä kaikki seuran tarjoamat jäsenedut. 

Juniorijäsen
Kuopion Pursiseuran juniorijäsenyyttä voivat hakea alle 18-vuotiaat henkilöt. Juniorijäsenillä on käytettävissä kaikki seuran tarjoamat jäsenedut. 

Miehistöjäsen
Kuopion Pursiseuran miehistöjäsenyyttä voivat hakea henkilöt, jotka ovat osaomistajina jossakin seuran venerekisteriin merkityssä veneessä tai jotka muutoin pääsääntöisesti veneilevät toisen omistuksessa olevalla veneellä. Miehistöjäsenillä ei ole oikeutta henkilökohtaiseen venepaikkaan seuran kotisatamassa, mutta muutoin heillä on käytettävissä kaikki seuran tarjoamat jäsenedut.

Perhejäsen
Kuopion Pursiseuran perhejäsenyyttä voivat hakea seuran jäsenten aviopuolisot tai jäsenen ilmoituksesta tämän kanssa yhteistaloudessa asuvat henkilöt. Perhejäsenillä ei ole oikeutta henkilökohtaiseen venepaikkaan seuran kotisatamassa, mutta muutoin heillä on käytettävissä kaikki seuran tarjoamat jäsenedut.

Kannatusjäsen
Liittymällä Kuopion Pursiseuran kannatusjäseneksi voit tukea seuran monipuolista toimintaa. Kannatusjäseninä voivat toimia sekä yksittäiset henkilöt että oikeuskelpoiset yritykset ja yhteisöt.