Tukikohdat

Kuopion Pursiseuralla on käytössään kolme upeaa tukikohtaa. Kotisatamana toimii Pirttiniemen tukikohta, joka sijaitsee Kallaveden rannalla muutaman kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Saaristotukikohdat sijaitsevat eteläisellä Kallavedellä Iivarinsalossa ja Suvasvedellä Jänissalossa.

Kuopion Pursiseuran jäsenillä on myös oikeus käyttää muiden Saimaan alueen pursiseurojen yhteiskäytössä olevia tukikohtia paikkakohtaisin laiturimaksuin. Lisätietoa tukikohdista löydät Saimaan Pursiseurojen nettisivuilta.

Tukikohtien käyttö veneilykaudella 2020

KuoPS:n tukikohdat Pirttiniemessä, Iivarinsalossa ja Jänissalossa ovat sekä seuran omien jäsenten että yhteistyöseurojen jäsenten käytettävissä veneilykaudella 2020.

KuoPS:n hallitus suosittelee kuitenkin vahvasti harkitsemaan tukikohdissa vierailujen tarpeellisuutta ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien jäsenten tulisi välttää vierailuja.

Tukikohdissa vierailtaessa tulee ottaa huomioon viranomaisten asettamat rajoitukset ja muut poikkeusajan toimintaohjeet.

KuoPS:n hallitus linjaa seuraavat rajoitukset tukikohtien käytölle:

  • Saunomisen tulee tapahtua ensisijaisesti perhekunnittain ja hygieniasta on huolehdittava kunnolla.
  • Ihmisten ja veneiden välillä on pidettävä riittävät etäisyydet kaikissa tilanteissa.
  • Tukikohtiin suositellaan saapumaan vain perhemiehistöillä ja vierailuja toisten veneissä tulee välttää.

KuoPS:n hallitus seuraa koronatilanteen kehittymistä päivittäin ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan seuran nettisivuilla: www.kuopionpursiseura.fi

KUOPION PURSISEURAN HALLITUS