Toimikunnat

Seuran aktiivinen toiminta tapahtuu toimikunnissa. Osallistumalla toimikuntien toimintaan voit antaa oman panoksesi seuran toiminnan kehittämiseen.

Jos olet kiinnostunut toimikuntatyöskentelystä, ota yhteyttä seuran toimistolle tai suoraan toimikuntien vetäjiin.

Juniori- ja kevytvenetoimikunta

Juniori- ja kevytvenetoimikunta vastaa seuran kevytvenetoiminnan kehittämisestä ja edistämisestä. Toimikunta järjestää harrastus-, leiri- ja kilpailutoimintaa kevytvenepurjehduksesta kiinnostuneille ikään katsomatta. Toimintaa on niin vasta-alkajille kuin kokeneille konkareillekin ja tavoitteena on tarjota mukaansatempaava, turvallinen ja monipuolisesti kehittävä harrastus, joka tukee kasvua vastuulliseksi veneilijäksi. Toimikunta vastaa myös seuran ratamoottoriveneilytoiminnan kehittämisestä 8–12-vuotiaille suunnatussa GT10-luokassa.

Juniori- ja kevytvenetoimikunnan pj: Anna Mättö, 050 547 5204

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta vastaa kaikkien jäsenryhmien koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Toiminnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja viihtyvyyttä vesillä järjestämällä monipuolista veneilykoulutusta sekä omalle jäsenkunnalle että muille asiasta kiinnostuneille yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston ja Kuopion Järvipelastajien kanssa.

Koulutustoimikunnan pj: Jussi Hämäläinen, 0500 833 007

Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, kilpailukalenterin laatimisesta ja urheilutiedottamisesta. Toimikunnan perinteisesti järjestämiä kilpailuja ovat mm. Viinijuhlapurjehdus, Kallavesj’ Regatta, Kallaveden kierto ja tiistaipurjehdukset. Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan alueen purjehtijoiden yhteistoimintaan ja huolehtii kilpailutoimintaan liittyvästä yhteydenpidosta niin piiri- kuin valtakunnan tasolla.

Kilpailutoimikunnan pj: Tarmo Föhr, 044 566 5546

Matkaveneilytoimikunta

Matkaveneilytoimikunta on mukana kehittämässä seuran veneilyharrastustoimintaa niin purje- kuin moottoriveneilijöille. Toimikunta järjestää erilaisia veneilytapahtumia, kuten eskaadereja ja osallistuu Kallavesj’-messujen järjestelyihin esittelemällä sekä seuran toimintaa että veneilyä yleisestikin seuran osastolla.

Matkaveneilytoimikunnan pj: Tero Hakkarainen, 050 379 3225

Messutoimikunta

Messutoimikunta vastaa Kallavesj’-messujen suunnittelusta, kehittämisestä, etukäteisvalmisteluista ja talkoolaisten rekrytoimisesta varsinaisen tapahtuman ajaksi. Messujen järjestäminen on kuulunut merkittävänä osana seuran toimintaan jo vuodesta 1964 lähtien. Ilman seuran jäsenten aktiivista talkootyöpanosta tapahtuman järjestäminen ei olisi mahdollista.

Messutoimikunnan pj: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mikko Kuparinen, 0400 606 055

Järjestelytoimikunta

Järjestelytoimikunta vastaa erilaisten tilaisuuksien kuten veneilykauden avajaisten ja pikkujoulujen järjestämisestä. Toimikunta on lisäksi mukana ruokahuollon järjestämisessä erilaisiin tapahtumiin yhdessä muiden toimikuntien kanssa.

Järjestelytoimikunnan pj: Ulla Carroll-Hämäläinen, 050 311 5580

Katsastustoimikunta

Katsastustoimikunnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seuran katsastustoimintaa sekä edistää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Toimikuntaan kuuluvat katsastajat ovat käyneet katsastajakurssin, ja heillä on voimassa oleva SPV:n katsastajalupa.

Katsastustoimikunnan pj: Ari Koivisto, 040 502 3677

Iivarinsalotoimikunta

Iivarinsalotoimikunta vastaa Iivarinsalon tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä sekä järjestää tukikohdassa jäsenistölle suunnattuja tapahtumia.

Jänissalotoimikunta

Jänissalotoimikunta vastaa Jänissalon tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä sekä järjestää tukikohdassa jäsenistölle suunnattuja tapahtumia.

Pirttiniemitoimikunta

Pirttiniemitoimikunta vastaa Pirttiniemen tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös venepaikkarekisterin ylläpitäminen sekä yhteisnostojen ja vartioinnin järjestäminen.

Pirttiniemitoimikunnan pj: Pasi Hannula, 040 503 4486

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta valmistelee seuran varsinaiselle kokoukselle ehdotuksen erovuoroisten tilalle valittavista hallituksen jäsenistä ja tekee seuran hallitukselle ehdotuksen myönnettävistä huomionosoituksista.

Vaalitoimikunnan pj: Jan Jansson, 0400 561 557