Kuopion Pursiseuran ympäristöohje

Kuopion Pursiseuran keskeisiä tavoitteita toiminnassa on puhtaan vesiympäristön arvostaminen ja säilyttäminen.

Seuran ympäristöohjeessa on huomioitu asioita, joiden avulla jokainen seuran jäsen voi omalta osaltaan pitää huolta tämän tavoitteen toteuttamisesta.

Jätehuolto

Pirttiniemi

Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä.

Keräysastioita on pahville, paperille, lasille, pienmetallille, biojätteelle, muoville ja sekajätteelle.

Hyvin valutetut öljypullot ja -kanisterit, öljynsuodattimet sekä runsaasti öljyyntyneet trasselit, pyyhkeet ja liinat sijoitetaan öljyisten jätteiden astiaan.

Puhtaalle jäteöljylle, glykolille, öljyiselle pilssivedelle ja polttoaineelle on omat säiliöt.

Muiden vaarallisten jätteiden, kuten akkujen, paristojen, lamppujen, maalien, lakkojen, liuottimien, hartsien ja puunsuoja-aineiden tuonti jätekatokseen on ehdottomasti kielletty ja ne tulee toimittaa suoraan asianmukaisiin vastaanottopisteisiin.

Täysin tyhjät maali-, ym. kemikaalipurkit voi laittaa kuivana sekajätteeseen tai metallinkeräykseen.

Käytöstä poistetut hätäraketit ja käsisoihdut ovat vaarallista jätettä, ja ne tulee hävittää asianmukaisesti. Pirttiniemessä järjestetään myös koulutustilaisuuksia, joissa on mahdollista ampua vanhentuneita hätäraketteja valvotuissa olosuhteissa.

Pirttiniemessä on käytössä kaksi septitankin imutyhjennyslaitetta. Toinen sijaitsee G-laiturilla ja toinen pohjoisrannan huoltolaiturilla. Öljyisten pilssivesien tyhjennys näihin on ehdottomasti kielletty, koska ne rikkovat pumput.

Iivarinsalo

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie omat jätteensä pois. Jätteiden polttaminen nuotiopaikoilla on ehdottomasti kielletty.

Jänissalo

Jänissalon tukikohdan jätepisteessä on keräysastia sekajätteelle. Jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä.

Veneiden pesu

Veneiden pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on Pirttiniemen alueella kielletty. Veneet tulee pestä ympäristöä säästävillä ja luontoon hajoavilla pesuaineilla siten, että valumavesi imeytyy maaperään. Asfaltoidulle alueelle telakoitujen veneiden pesussa tulee huomioida se, ettei pesuvedet pääse valumaan suoraan järveen.

Veneiden huolto / maalaus

Veneiden kunnostustöiden edellyttäessä suurempaa sähkön tarvetta tai muita suurempia valmisteluita (esim. pohjan puhdistus- ja maalaustyöt), tulee kunnostustöistä ilmoittaa etukäteen seuran toimistolle ja hakea töiden tekemiseen lupa seuran hallitukselta. Kunnostustöihin soveltuva paikka katsotaan tapauskohtaisesti yhdessä satamamestarin tai kiinteistökommodorin kanssa.

Veneen pohjaa kunnostettaessa on veneen ympäristö suojattava huolella. Kaikki maalijäte ja hiontapöly on kerättävä talteen ja toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten kiinnittymisenestomaalien eli myrkkymaalien käyttö on kielletty sisävesillä ja näin ollen niiden käyttöä tulee välttää myös Pirttiniemessä säilytettävissä veneissä.

Veneen pohjan puhtaana pitäminen erilaisin mekaanisin menetelmin on ympäristön ja veneen kunnostajan turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. Puhdas pohja vähentää myös polttoainekulutusta.

Keväisin ennen veneen vesille laskua, moottorista on poistettava talvisuojauksessa käytetty glykoli ja toimitettava se jätekatoksesta löytyvään glykoliastiaan. Glykolia ei saa päästää valumaan maahan tai vesistöön. Talvisuojauksessa suositellaan käytettäväksi myrkytöntä glykolia.

Veneiden tankkauksessa tulee huomioida se, ettei pieniäkään määriä polttoainetta pääse veteen. Veteen joutuvat polttoainepäästöt aiheuttavat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskejä.

Venepaikat

Jokainen venepaikan haltija vastaa itse oman venepaikkansa siisteydestä. Talvisäilytyspaikat tulee siivota ja pukit poistaa 15.6. mennessä. Pukkialue tulee siivota 31.10. mennessä.

Kevytpeitteitä ei suositella käytettäviksi veneiden suojana telakoinnin aikana. Kevytpeitteet hapristuvat tuulessa ja pakkasessa nopeasti ja niistä syntyvä mikromuovi päätyy vesistöön.

Pakkasnesteitä sisältävien kanistereiden käyttö pressujen painona on kielletty.

Saunominen ja tiskaus

Tukikohdissa saunomisen ja tiskaamisen yhteydessä tulee välttää pesuvesien tarpeetonta pääsemistä vesistöön.

Tukikohdissa suositellaan käytettäväksi ympäristömerkittyjä shampoita, saippuoita ja muita pesuaineita.

Lisäksi saunassa suositellaan käytettäväksi omia laudeliinoja kertakäyttöisten peflettien sijaan.

Tupakointi

Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohdissa tupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla. Pirttiniemessä tupakointi on kielletty yhteiskäytössä olevissa tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tupakantumpit eivät kuulu luontoon!