Matkustusohjesääntö

1.     Matkustusohjesäännön soveltaminen

Tätä matkustusohjesääntöä sovelletaan Kuopion Pursiseuran jäsenten kotimaassa tekemien kilpailu-, leiri-, koulutus-, edustus- tai muiden vastaavien matkojen matkakustannusten korvaamiseen.

Kuopion Pursiseuran palkkaamien toimihenkilöiden osalta kotimaan matkojen matkakustannukset korvataan voimassa olevien Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Ulkomaan matkojen osalta matkakustannusten korvaamisesta päättää hallitus erikseen, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Kallavesj’-messuja koskevien kotimaan matkojen matkakustannusten korvaamisesta päättää messutoimikunta.

2.     Korvattavat matkakustannukset

Matkasta suoritettavalla matkakustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka- ja paikkalipuista, majoituksesta sekä muista niihin verrattavista matkustamiseen kuuluvista maksuista. Päivärahaa ei makseta.

3.     Matkustustapa

Matka on suoritettava tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että siitä ei aiheudu kustannuksia enempää kuin tehtävien hoitaminen välttämättömästi vaatii.

Matka tulee tehdä pääsääntöisesti halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen tai osallistumalla seuran järjestämään yhteiskuljetukseen. Yhteiskuljetusten mahdollisista omavastuuosuuksista päättää ao. toimikunta.

Oman auton käytöstä on sovittava erikseen ja tällöin on aina pyrittävä käyttämään kimppakyytejä. Kilometrit korvataan todellisten ajokilometrien mukaisesti. Matkan pituus tarkistetaan Google Maps tai vastaavan karttasovelluksen avulla.

Tehtävien hoidon edellyttäessä majoitusta tulee majoituspaikka valita edullisen hintatason mukaan.

4.     Matkakorvauksen hakeminen

Hyväksyttävät matkakulut maksetaan matkakorvaushakemusta vastaan.

Hakemukseen tulee liittää tositteet niistä matkakustannuksista, joihin haetaan korvausta. Kilpailumatkojen osalta hakemukseen on liitettävä lisäksi tosite kilpailun osallistumismaksusta ja kilpailun tulosluettelo (tai linkki tulossivustolle).

Hakemus on toimitettava ao. toimikunnan puheenjohtajan hyväksymänä seuran toimistolle kuukauden kuluessa matkan päättymisestä, kilpailumatkoista kuitenkin syyskuun loppuun mennessä.

5.     Korvaus oman auton käytöstä

Matkan edellyttäessä oman auton käyttöä, maksetaan korvauksena 0,30 €/km. Peräkärryn tai trailerin kuljettamisesta kilometrikorvausta korotetaan 0,06 €/km. Lisämatkustajasta kilometrikorvausta korotetaan 0,03 €/km. Lisämatkustajan tulee olla matkakorvaukseen oikeutettu seuran jäsen.

6.     Korvaus oman veneen käytöstä

Seuran tukikohtien huoltotoimien, koulutustoiminnan tai muun seuran toiminnan edellyttäessä oman moottoriveneen käyttöä, maksetaan korvauksena 1,00 €/mpk. Omaan veneen käytöstä on sovittava erikseen ao. toimikunnan puheenjohtajan kanssa.

7.     Muita määräyksiä

Kilpailumatkat:

 • Matkakorvauksen piiriin kuuluvat kotimaan ranking-, SM- ja LM-kilpailut sekä ulkomaan arvokilpailut.
 • Kotimaan ranking-, SM- ja LM-kilpailuihin osallistuville korvataan matkakustannukset 200 euroon asti/kausi toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
 • Ulkomaan arvokilpailuihin osallistuville korvataan matkakustannukset seuraavasti, kuitenkin korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
  • Luokkaliiton karsintakilpailun kautta kilpailupaikan saaneet:
   • PM-kilpailut 200 €
   • EM- ja MM-kilpailut Euroopassa 400 €
   • MM-kilpailut Euroopan ulkopuolella 600 €
  • Muut kuin karsintakilpailun kautta osallistuvat:
   • PM-kilpailut 100 €
   • EM- ja MM-kilpailut Euroopassa 200 €
   • MM-kilpailut Euroopan ulkopuolella 300 €
 • Seuran kaluston kuljettamisesta kilpailumatkoilla maksetaan kohdan 5 mukainen kilometrikorvaus.

Koulutusmatkat:

 • Seuran jäsenen osallistuessa kotimaassa järjestettävään veneilyyn tai turvallisuuteen liittyvään koulutustilaisuuteen, maksaa seura osallistumismaksun.
 • Koulutusmatkaan on saatava lupa koulutustoimikunnan puheenjohtajalta etukäteen.
 • Muut koulutusmatkaan liittyvät matkakulut korvataan tämän matkustusohjesäännön mukaisesti.