Tukikohtasäännöt

Pirttiniemen tukikohtasäännöt

 1. Pirttiniemi toimii Kuopion Pursiseuran kotisatamana ja kaupunkitukikohtana.
 2. Tukikohdassa on tarjolla sekä laituri- että talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten veneille sekä tilapäisiä vierasvenepaikkoja.
 3. Pirttiniemen huvila on tarkoitettu erilaisiin seuran järjestämiin tilaisuuksiin sekä vuokrattavaksi yksityiskäyttöön.
 4. Luotsi-toimintakeskus toimii seuran kokous-, koulutus- ja huoltotilana. Seuran toimisto sijaitsee toimintakeskuksessa.
 5. Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä.
 6. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta.
 7. Autojen pysäköinti kulkuväylillä ja pysäköintikieltomerkein osoitetuilla alueilla on kielletty. Autojen pesu alueella on kielletty.
 8. Laitureilla oleskelu on sallittu ainoastaan venepaikan haltijoille. Asiaton oleskelu huoltolaitureilla on kielletty.
 9. Septitankittoman vesi-WC:n käyttö sataman alueella on kielletty.
 10.  Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla.
 11. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.
 12. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä.
 13. Alue on suljettu liikenteeltä klo 22.00–07.00, jolloin alueella myös hiljaisuus.
 14. Jokainen tukikohdan käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. Rikkonaisista tavaroista ja muista huoltotoimenpiteitä vaativista seikoista on ilmoitettava tukikohtaisännälle tai satamamestarille.
 15. Tukikohdan valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta ja satamamestari.

Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohtasäännöt

 1. Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohdat kuuluvat Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien yhteiskäyttöverkostoon.
 2. Tukikohtien käyttöoikeus on Kuopion Pursiseuran ja yhteistyöseurojen jäsenillä. Hätätilanteessa muutkin veneilijät voivat käyttää aluetta turvasatamanaan.
 3. Yhteistyöseurojen jäsenten yhtäjaksoinen oleskeluaika tukikohdissa enintään 2 vrk.
 4. Seuraan kuulumattomien seurueiden vierailusta tukikohtiin on sovittava etukäteen tukikohtaisännän kanssa.
 5. Veneiden kiinnittäminen saunan laituriin on kielletty.
 6. Laituri-, sauna- ja sähkömaksut on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla.
 7. Septitankittoman vesi-WC:n käyttö sataman alueella on kielletty.
 8. Tukikohtarakennuksissa yöpymisen tulee olla tilapäistä ja siihen tulee olla tukikohtaisännän lupa. Yöpymisessä on otettava huomioon paloviranomaisten määräykset.
 9. Tukikohdissa noudatetaan hyvän merimiestavan mukaisia käyttäytymissääntöjä. Yöt on varattu nukkumiseen, joten kunnioittakaamme jokaisen oikeutta häiriöttömään uneen.
 10. Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla.
 11. Takkojen käytössä on noudatettava varovaisuutta ja tukikohtakohtaisia ohjeita.
 12. Jokainen siivoaa omat jälkensä tukikohtarakennuksessa, saunassa ja grillikatoksessa ja huolehtii, että polttopuita on tuotu varastosta seuraavia kävijöitä varten.
 13. Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie omat jätteensä pois. Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto, mutta jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan omien jätteiden poisvientiä.
 14. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta.
 15. Jokainen tukikohtien käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. Rikkonaisista tavaroista on ilmoitettava tukikohtaisännälle.
 16. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.
 17. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Kotieläimille on varattu oma käymäläalue.
 18. Saunavuorojen ajankohdat on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla. Uiminen tapahtuu aina omalla vastuulla ja vanhemmat ovat vastuussa alaikäisistä lapsistaan.
 19. Seuran tukikohtia ei saa käyttää jäsenten henkilökohtaiseen liiketoimintaan.
 20. Tukikohtien valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta. Mikäli ketään toimikuntaan kuuluvaa ei ole paikalla, on jokaisella varsinaisella jäsenellä samat velvollisuudet.
 21. Valvojalla on oikeus kehottaa venekuntaa, joka ei noudata näitä tukikohtasääntöjä, poistumaan välittömästi.
 22. Viimeinen lähtijä huolehtii, ettei alueelle jää avotulta, ovet tulevat lukituiksi ja mahdolliset valot ja sähkölaitteet tulevat sammutetuiksi.