Tukikohtien käyttö veneilykaudella 2020

5.5.2020

KuoPS:n tukikohdat Pirttiniemessä, Iivarinsalossa ja Jänissalossa ovat sekä seuran omien jäsenten että yhteistyöseurojen jäsenten käytettävissä veneilykaudella 2020.

KuoPS:n hallitus suosittelee kuitenkin vahvasti harkitsemaan tukikohdissa vierailujen tarpeellisuutta ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien jäsenten tulisi välttää vierailuja.

Tukikohdissa vierailtaessa tulee ottaa huomioon viranomaisten asettamat rajoitukset ja muut poikkeusajan toimintaohjeet.

KuoPS:n hallitus linjaa seuraavat rajoitukset tukikohtien käytölle:

  • Saunomisen tulee tapahtua ensisijaisesti perhekunnittain ja hygieniasta on huolehdittava kunnolla.
  • Ihmisten ja veneiden välillä on pidettävä riittävät etäisyydet kaikissa tilanteissa.
  • Tukikohtiin suositellaan saapumaan vain perhemiehistöillä ja vierailuja toisten veneissä tulee välttää.

KuoPS:n hallitus seuraa koronatilanteen kehittymistä päivittäin ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan seuran nettisivuilla: www.kuopionpursiseura.fi

KUOPION PURSISEURAN HALLITUS