Vuosikokous pidettiin 8.6.

9.6.2020

Kuopion Pursiseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Luotsi-toimintakeskuksessa maanantaina 8.6. Kokoukseen osallistui 16 seuran jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin myös korjattu talousarvioesitys ja sääntömuutosesitys.

Kiinteistökommodori Arto Boman esitteli Pirttiniemen vanhan saunan käyttötarkoituksen muutosta koskevan hankkeen, jonka mukaisesti sauna vuokrattaisiin Kuopion Urheilusukeltajien käyttöön. Esitys hyväksyttiin ja seuran hallitus valtuutettiin neuvottelemaan hankkeen etenemisestä ja solmimaan tarvittavat sopimukset siihen liittyen.

Henrik Fogelholm nimettiin Tukikippariksi nro 92.

Varsinaisen kokouksen jälkeen tilaisuus jatkui keskustelutilaisuutena, jossa aiheina olivat Jänissalon laiturihanke ja siihen liittyvä lupaprosessi sekä Iivarinsalon laiturin korjaus.