Kolme uutta Tukikipparia seuraan

20.3.2018

Tiistaina 20.3.2018 järjestetyn Kuopion Pursiseuran vuosikokouksen yhteydessä jaettiin huomionosoitukset kolmelle ansioituneelle seuran jäsenelle. Jan Jansson, Anne Serguskin ja Jukka Savio nimitettiin Tukikippareiksi.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin lisäksi vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.