Veneilijäkurssi

Sekä moottori- että purjeveneilijöille suunnattu veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen. Veneilijäkurssi antaa valmiudet tenttiin osallistumiseen ja tutkintotodistuksen saamiseen, mikä avaa mahdollisuuksia jatkokoulutuksiin ja -tutkintoihin.

Seuraavan kurssin ajankohta ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.