Veneilijäkurssi

Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssilla perehdytään navigointiin, veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin. Kurssilla opitaan veneen käsittelyä niin laitureissa kuin väylilläkin. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Veneilijäkurssi sopii erinomaisesti niin moottori- kuin purjeveneilijöille. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen. Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän pätevyysviiriä. 

Seuraavan kurssin ajankohta ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.