Venepäällikkökurssi

Venepäällikkökurssin suorittaminen oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Venepäällikkökurssi sisältää ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan teoria- ja sääntötuntemuksen, esimerkiksi vuorovesialueilla navigoinnin. Kurssiin kuuluu myös käytännön harjoittelu. Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä. Kurssi sopii niin moottori- kuin purjeveneilijöillekin. Venepäällikkökurssin suorittaneella on oikeus käyttää siitä kertovaa pätevyysviiriä.

Seuraavan kurssin ajankohta ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.